Васильківський районний методичний кабінет

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Алгоритм

реалізації науково – методичного проекту

 «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

 

 

2015-2016 н.р.

І етап

підготовчий

2016-2017 н.р.

ІІ етап

організаційно - моделюючий

2017-2018 н.р.

ІІІ етап

системоутворюючий

2018-2019 н.р.

ІV етап

корегуючий

 

2019-2020 н.р.

V етап

узагальнюючий

 

-обрання проблеми, над якою працюватиме школа;

- теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми;

- визначення основних напрямків роботи над проблемою, створення творчих груп;

- визначення рівня готовності педколективу працювати над обраною темою;

- створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження;

- організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

 

- психолого –педагогічне забезпечення впровадження стратегій соціалізації учнів різного віку ;

- організація навчання педагогічних кадрів, забезпечення умов  для підвищення їх творчої активності;

- впровадження активних форм методичної роботи.

 

розробка та апробація системи діяльності навчального закладу або вчителя,  вихователя, спрямованої на розвиток  соціальних компетенцій особистості;

- масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації;

-  накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

 

 

- аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження;

- моніторинг рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень;

-  вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду.

 

-підведення підсумків роботи;

- аналіз позитивних тенденцій;

- визначення надбань і невирішених проблем,, перспектив у подальшій роботі;

- узагальнення перпективного педагогічного досвіду;

- проведення підсумкової науково –практичної конференції;

- обрання нової науково – методичної проблеми.

 

 

Програма обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

Критерії соціалізації учнів

Тематика семінарів

Тематика педрад

 

Про організацію та зміст науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами навчальних закладів району у 2015-2016 навчальному році

Наказ РМК № 11 від 08.09.2015

 


Алгоритм

реалізації науково – методичного проекту

 «Інноваційні технології креативної регіональної освіти»

 

2010-2011 н.р.

І етап

підготовчий

2011-2012 н.р.

ІІ етап

організаційно - моделюючий

2012-2013 н.р.

ІІІ етап

системоут-

ворюючий

2013-2014 н.р.

ІV етап

корегуючий

2014-2015 н.р.

V етап

узагальнюючий

 

-обрання проблеми, над якою працюватиме школа;

- теоретичне осмислення та обґрунтування проблеми;

- визначення основних напрямків роботи над проблемою, створення творчих груп;

- визначення рівня готовності педколективу працювати над обраною темою.

 

- психолого –педагогічне забезпечення впровадження технологій розвитку інноваційної особистості;

- організація навчання педагогічних кадрів;

- впровадження активних форм методичної роботи;

- створення психолого – педагогічних умов оптимізації управління школою, забезпечення рівного доступу всім учням до якості освіти;

- психолого – педагогічний супровід навчання і виховання.

- практичне впровадження технологій продуктивного навчання;

Системний моніторинг освітнього рівня учнів;

- проведення методичних заходів, які б розширювали знання і практичний досвід вчителів;

- всебічна підтримка і демонстрація позитивних здобутків, стимулювання творчості;

- створення атмосфери пошуку, самовдосконалення, створення авторських структур.

 

- аналіз і корекція створених моделей, впровадження технологій продуктивного навчання;

- наукове обґрунтування досвіду членів творчої групи.

Розробка технології його впровадження;

- проведення науково – технічних семінарів, конференцій;

- системний моніторинг впливу впроваджених технологій на розвиток особистості учнів.

-підтвердження підсумків роботи;

- аналіз позитивних тенденцій;

- визначення надбань і невирішених проблем,, перспектив у подальшій роботі;

- узагальнення перпективного педагогічного досвіду;

- проведення підсумкової науково –практичної конференції;

- обрання нової науково – методичної проблеми.